Розсилка

підписатися

RSS-стрічка новин з сайту

Наші партнери
Тижневик "Народна"
Криза України - це насамперед криза мислення

02.05.2018

Російський філософ і футуролог Сергій Переслегін вважає, що поняття Розум, Мислення і Думання формують триалектичний баланс протиріч, в якому бінарні протиріччя балансуються появою третьої, управляючої позиції, що гармонізує руйнівну енергію конфлікту і трансформує її в якісно нову творчу силу.

На мою думку, триалектичний баланс протиріч - це не діалектичний синтез Гегеля, а Періхорезіз – Соmmunicatio Іdiomatum, квантова заплутаність, енергетичне взаємопроникнення, ходіння по колу всередині Цілого, в процесі якого відбувається неперервний обмін енергіями смислів і генерується Інше. Це досконалий обмін смислами буття, а не бітами інформації.

Вершини балансу: 
1. Розум – ознака виду Homo Sapiens, наша здатність виживати і відповідати на еволюційні виклики і загрози. Розум, або Логос в тій чи іншій мірі притаманний всім живим істотам - Логос володіє ними, і вони повністю підкоряються йому. Розум - колективний, об'єктивний, ефективний, раціональній, утилітарний підхід до пізнання з метою генерування інформації та знань для вирішення життєвих, матеріальних питань.

2. Мислення трансперсональне, тобто виникає між людьми. Мислення діє з загрозою для життя, оскільки генерує онтологічну позицію і смисли, за що філософи, починаючи від Сократа, платили своїм життям. Мислення неутилітарне, енергозатратне, прагне до невизначеності і свободи вибору. Мислення здатне генерувати Інше. Мислення – антикризовий інструмент. Мислення виникає в екзистенційних ситуаціях розриву, онтологічного порогу, границі, межі, стрибка через прірву, або трансценденції. Мислення живе в форматі мови і генерує смисли, а не інформацію.

«Порвалась дней связующая нить / Как мне обрывки их соединить!» Або в перекладі, ближчому до оригіналу: «Век вывихнут. О злобный жребий мой! / Век должен вправить я своей рукой» - ці слова Гамлета описують саме таку екзистенційну ситуацію, де розум безсильний. Тут потрібно мислити.

3.Думання – це приватизація групового мислення окремою людиною, переживання колективної думки чи ідеї як своєї, з додаванням суб'єктивності – пасіонарності, персональної волі, прагнення до соціальності, естетичності, цілісності. Результатом думання є персональна онтологія.

Вершини цього тріалектичного балансу формують смислові ряди, які конфліктують, розвиваються, еволюціонують, і мають здатність творити нові смислові баланси. Призма балансів - 
Розум – Мислення – Думання, 
Арістотель – Геракліт/Платон – Сократ, 
Логос – Міфос – Трагедія/Драма,
Значення – Смисл – Ім'я,
Статика – Спонтанність – Динаміка,
Матеріальне – Ідеальне – Соціальне,
Повторення – Інше – Нове.

 

Саму передачу дивіться за відповідним посиланням:  http://i-ua.tv/index.php?newsid=13425

 

 

Топ - новина
ДО «ФОРМУЛИ МИРУ»

02.10.2019

Замість криків про зраду і звинувачень треба зайнятись випрацюванням документів (законів) і практичних заходів з реалізації того, що допоможе зціленню України

Публікації
Правда, яку не кажуть людям

02.11.2019 

Україна, як Система, має продукувати "умови для максимальної самореалізації та задоволення матеріальних та духовних потреб кожного та умови для гідного життя всіх своїх громадян".