Розсилка

підписатися

RSS-стрічка новин з сайту

Наші партнери
Тижневик "Народна"
Стрибок з прірви: перезаснувати державу за 1000 днів

02.03.2016

У статті «25 років залежності» була піднята проблема була піднята проблема планомірного роздержавлення України. Що в цій ситуації потрібно робити? Як діяти? Які політичні та економічні рецепти використовувати?

З цього приводу в інформаційному просторі та експертному середовищі є досить багато різноманітних думок. Але найбільш фундаментально економічні рецепти надані в дослідженні «Форсайт економіки України: середньостроковий (2015 — 2020 роки) і довгостроковий (2020 — 2030 роки) часові горизонти» під редакцією академіка М.З. Згуровського (Київ, НТУУ»КПІ», 2015). Автори справедливо зазначають, що єдиним виходом з прірви є перехід країни на 5 — 6 технологічний уклад, головними складниками якого є: обчислювальна техніка, програмне забезпечення, авіаційна промисловість, телекомунікації, робототехніка, оптичні волокна, локальні електростанції на альтернативних джерелах енергії (5 — й уклад); біотехнології, нанотехнології, фотоніка, оптоелектроніка, аерокосмічна промисловість (6 — й уклад). Автори пропонують: «сценарій «Збалансований розвиток» на довгостроковому часовому горизонті (2020 — 2030 роки). Такими необхідними передумовами для втілення його мають бути:

Повернення довіри України з боку міжнародного співтовариства як до надійного і передбачуваного партнера.

Створення Україною умов для залучення приватного капіталу, переважно закордонного, включаючи механізми державно-приватного партнерства, страхування закордонних інвестицій за системою MIGA, ОПІК тощо.

Широке залучення інвесторів з розвинутих країн світу в високі технології, в інноваційну сферу України має забезпечити, окрім безпосереднього економічного зростання, імпорт іншої ділової етики, імпорт механізмів боротьби з корупцією, демонополізацію ринку та інші важливі ознаки збалансованого розвитку.

Визначальним капіталом для цього сценарію має стати якісний людський капітал, а сегменти передової, інноваційної освіти і конкурентної науки мають частиною в інвестиційній складовій національної економіки, а не в соціальному. Людський капітал має стати її головним двигуном. «

Разом з тим, на думку авторів , необхідною стартовою умовою для успішного втілення цього сценарію є досягнення ВВП країни на 2020 рік рівня 400 — 420 млрд. доларів США. Разом з тим , в дослідженні зазначається: «що протягом найближчих декількох років зовнішні інвестиції в економіку України практично не будуть здійснюватися через нестабільність країни та її перехід до стану технічного дефолту. Україна протягом цього часу може отримувати лише кредити МВФ та інших міжнародних фінансових установ. Ці кредити будуть спрямовуватися насамперед на обслуговування раніше нагромадженого державного боргу та певної стабілізації економіки». Далі автори дослідження приходять до висновку, що «для збалансованого розвитку Україна має створити стартовий капітал власними силами переважно за рахунок трьох кластерів (які вже працюють): «Аграрний сектор», «Військово-промисловий комплекс» та “Інформаційно-телекомунікаційні технології”. Але в реаліях нашого сьогодення цей висновок є хибним, оскільки: а) сільськогосподарська промисловість знаходиться в повному занепаді і аграрний сектор, що обтяжений високими податками, ледь жевріє та потребує солідних капіталовкладень; б) для розвитку конкурентно-спроможного військово-промислового комплексу необхідно вкласти десятки мільярдів доларів; в) доля інформаційно-телекомунікаційних технологій в економіці є настільки мізерною, що вона ніяк не спроможна відіграти значну роль в створенні стартового капіталу.

Тому цей варіант рецепту економічного зростання видається тупиковим. Розробка ідеології та стратегії національного стрибка з прірви передбачає задіяння цілісно-системного підходу.

Рішення проблеми виходу України з прірви лежить — в іншій площині. Воно знаходиться в такій площині як : переосмислення природи держаного устрою, що домінує у світі ; визначення причин цивілізаційної кризи, яка привела до третьої світової ; гармонізації розуміння закономірностей природи людини, моделі суспільного ладу (відповідно і державної служби) та законів природи. Лише тоді, ставши глобальним лідером соціальних змін і стартапером людиноцентричної мережевої цивілізації, що здатна подолати наслідки цивілізаційної кризи, Україна зможе увійти рівноправним учасником до глобальної фінансової системи – єдиного джерела некабальних інвестиційних ресурсів і , як не парадоксально, технологій шостого технологічного укладу.

Пасіонарії України мають розпочати повне юридичне перезаснування держави і завершити процес за 1000 днів. Цей процес має дві складові: м’який демонтаж старої системи і творення суспільного ладу майбутнього.

Проект демонтажу включає у себе повну дефеодалізацію, унеможливлення корупції та ліквідацію обласних , районних рад і адміністрацій. Кримінально-олігархічні клани мають повністю бути відсторонені від можливості впливати на політичне життя країни. Для цього під тиском суспільства до них має бути застосована Європейська конвенція про відмивання, виявлення і конфіскацію прибутків від злочинної діяльності. Кожен, без винятку, олігарх згідно цієї конвенції має показати чистоту своїх фінансів, використаних під час приватизації, щоб зняти всі питання перед суспільством.

Корупційна пухлина України глибоко пустила метастази в тілі українського суспільства. Всі обласні, районні управління всіх державних служб від силових до екологічних є щупальцями гідри, через які викачується остання «кров» з економіки держави. Лише кардинальне рішення , а саме перехід до однорівневої моделі бюджетів громад (міст і сіл), здатне випалити хімієтерапією метастази корупції. Звичайно, перехід до ціннісно-етичної горизонтальної асоціативної екосистеми організації суспільства вимагатиме перегляду цінностей, мети, базових процесів, функцій і задач державної служби.

Мислення, емпатія(гідність, жертовність, любов) і воля — головні цінності суспільства майбутнього проявилися під час революції гідності і стали основою волонтерсько-добровольчої діяльності децентралізованої спільноти.

Ми виходимо з того, що головною метою державної служби суспільного ладу майбутнього є створення і розвиток умов для духовно-культурної і професійної самореалізації людини через самоорганізацію, самофінансування і саморозвиток територіальних, професійних і динамічних громад*.

(*Динамічна громада – це міждисциплінарна спільнота, що утворена для реалізації певного проекту на час його реалізації.)

Розроблені ООН індекси Добробуту і Щастя мають стати головними показниками ефективності технократичного уряду.

Виходячи з того, що головним капіталом України є земля і люди, головними функціями державної служби мають стати:

— створення освітньої системи виявлення і розвитку талантів людини;

— збільшення тривалості життя людини;

— підвищення рівня родючості землі;

— покращення екологічних умов життя людини;

— розвиток соціального капіталу держави;

— розвиток інститутів зворотніх звязків і норм прямої дії;

— підтримання балансу розвитку громад;

— планування розвитку економіки та інтеграція в глобальну

торгову систему;

— стандартизація життєдіяльності по ключових сферах –

санітарна, пожежна, екологічна;

— фактичне планомірне постійне підвищення соціальних стандартів та купівельної спроможності;

— забезпечення точного і повного виконання законів усіма

громадянами без винятку;

— захист інтересів держави на міжнародному рівні та участь

у вирішенні глобальних проблем людства;

— підтримка незалежності ЗМІ та інтернету;

— внутрішня та зовнішня безпека держави, людини та

громади;

— гармонізація інтересів людини, громади та державної

служби;

— формування, підтримка, пропаганда і укріплення ідеології держави на основі цінностей революції гідності через розвиток філософії, культури, освіти і громадянських медіа.

Приоритетні задачі державної служби:

формування цілісної стратегії національної безпеки;

міжнародне самовизначення як позаблокова держава-лідер балто-чорноморського регіону ;

організація установчих зборів України;

створення прозорої фінансової системи держави, що унеможливить корупцію;

перетворення гривні на вільноконвертовану резервну валюту;

інтеграція економіки України у світову фінансову систему та глобальні технологічні ланцюжки;

перехід на 6-й технологічний уклад до 2020 року;

— розвиток досліджень технологій 7-го технологічного укладу;

— вдосконалення та поширення інструментів електронного

самоврядування та державного управління;

побудова державної системи 5-G зв’язку та національної оптоволоконної мережі інтернету за принципом: в кожен дім;

тотальне впровадження електронного цифрового підпису та технологій типу блокчейн;

перехід на 6-ти годинний робочий день;

заборона ГМО та технологій інтенсивного сільського господарства;

демонополізація сільськогосподарського ринку;

формування балансу та взаємоконтролю між вертикалями антикорупційного бюро, служби безпеки України, поліції та прокуратури . За прокуратурою потрібно залишити лише функцію представництва державної служби в суді.

У цій системі ціннісних та методологічних координат ( при умові виборності міського шерифа, прокурора і судді спільно з мером, а також тотальної автоматизації державних послуг, впровадження інститутів зворотніх звязків та самовиконувавних норм ) стануть можливими елементи прямої демократії. Тоді є доцільним перерозподіл до 70 % податкових платежів на користь громади, що їх генерує.

 

Це і є справжня децентралізація. А те, що пропонується зараз Порошенком – це по суті повернення до феодального ладу. Звичайно, в умовах конституційної кризи ми змушені будемо скористатися досвідом 1995 року, коли був підписаний конституційний договір між парламентом і президентом та відразу розпочати підготовку до скликання Установчих зборів України. Звичайно на час проведення Установчих зборів нам потрібен технократичний уряд, з повноваженням видавати декрети з силою закону. Лише такий уряд здатен провести м’який демонтаж старої системи і запровадити горизонтальну систему громад.

Звичайно залучення найактивніших мислячих верств населення до прийняття стратегічних рішень вимагатиме, ще й переходу до 6-ти годинного робочого дня і створення освітньої системи по основам державного управління громадами. Успішні пілотні проекти, які реалізовані у світі, як наприклад, колективне формування бюджету міста у Каліфорнії (США) чи система “ліквіддемокрасі” піратської партії Німеччини, повинні бути адаптовані, відтестовані на пілотних територіях і маштабовані на всю нашу державу.

Крісло чиновника має стати інструментом для реалізації суспільно важливих проектів, а не метою. Виборність на термін має відійти у минуле! Немає проекту — немає посади! Проект закінчився – розпочалися обговорення нових проектів і визначення громадою (громадами) найбільш пріоритетного. Державна служба з інституту консервації минулого має перетворитися на динамічний простір інновацій. Тоді особистий соціальний капітал, отриманий державним службовцем внаслідок успішної реалізації суспільно важливого проекту громади (спільного проекту декількох громад) стане назавжди основою благополуччя його родини в умовах репутаційної економіки побудованої на принципах взаємодоповнення та синергетики, а не конкуренції.

В основі військової реформи лежатиме створення професійної 200 т армії за американською моделлю. Приоритетними для розвитку стануть космічні війська, сил спеціальних операцій і підрозділи психо-інформаційних операцій. Професійна армія стане головним замовником технологій 6-го та 7-го технологічних укладів. Створення за швейцарським зразком 3 млн військового резерву – мережі батальйонів територіальної самооборони, підготовлених і регулярно тренованих підрозділів — дозволить якісно і оперативно протидіяти ймовірним диверсійно-розвідувальним групам. Ну і звичайно вільне володіння зброєю стане законним.

Внутрішній ворог буде ліквідований за рахунок взаємного контролю і балансу повноважень між антикорупційним агенством, службою безпеки України, поліцієї та прокуратурою з урізаними повноваженням до представництва державного обвинувачення у суді.

Нова судова система стоятиме на виборності суддів громадянами для забезпечення первинного судочинства. В судовій системі мають бути впровадженні елементи самоорганізації. Суддів апеляційного, вищого і конституційного судів вибиратимуть судді первинної ланки на визначений строк, що дозволить зробити судочинство незалежним від президента і парламенту.

Ресурсний потенціал України зобов’язує нас забезпечити продуктами харчування 300 млн жителів планети. Зараз ми ледь справляємося з вирощуванням необхідного для 70 млн чоловік. Тому, в основі реформи сільськогосподарської галузі лежатиме голландська модель. Ми станемо світовим лідером органічного сільського господарства завдяки орієнтації на середнього фермера і відміні всіх діючих угод на оренду землі, що були укладені латифундистами під очікуваний продаж землі для спекуляції. Англосаксонська модель права передбачає ставлення до національних ресурсів, як таких що даровані українській нації Богом і, відповідно вони можуть бути у розпорядженні , але не у власності. Питання впорядкування земельних відносин у місті регулюватиметься за французькою моделлю, в основі якої лежить генплан забудови та озеленення міста, що є обов’язковою частиною стратегії розвитку громади. Принцип простий – є генплан і стратегія – є інвестиції, не буде цього за перших 200 днів перезаснування — будуть перевибори.

Основою нової економічної моделі України мають стати 2000 підприємств 6-го технологічного укладу, винахідництво, культура та органічне сільське господарство. Економіка буде побудована не на конкуренції, а не на асоціативних моделях. Креативність та любов до праці на землі , як основні якості людського капіталу, за допомогою створеної інфраструктури в україно- центричному культурно-освітньому середовищі, здатні замінити собою морально та технологічно застарілі металокомбінати та хімзаводи в списку головних експортних галузей. Інтелект та креатив стане базою для формування левової частки доданої вартості нації. Це призведе до відтоку людей від мегаполісів і створення в деградуючих територіях нових громад з новими проривними у майбутнє проектами на основі 5-G зв’язку (+оптоволокно у кожен дім) та інших технологій 6-го технологічного укладу . Це має відбуватися разом з масштабним реформуванням транспортної інфраструктури, що дозволить за 15 хвилин долати 70 — 80 кілометрів швидкій допомозі чи пожежній машинам і за 3 години доїжджати швидкісним поїздом з Харкова до Львова.

Головними завданнями гуманітарного сектору стане розвиток національної ідентичності через створення цілісної системи освіти культури, військово-патріотичного виховання. Україна пишатиметься шедеврами, кіностудії Довженка, Одеської кіностудії, Львівської опери. Україна отримає єдину помісну церкву. Ядром гуманітарного сектору стане перехід до освітньої моделі під діяльність протягом життя. Освіта стане безперервним процесом.

Внутрішній туризм – це найкраще щеплення від сепаратизму. Різноманітність України стане її унікальною перевагою на міжнародних ринка. Як тільки ми дамо громадам повноваження і ресурси, ментально-культурні особливості заходу і сходу породжуватимуть нові бізнес-моделі і посилюватимуть унітарність держави .

Поставивши в центр державної системи Людину і перетворивши владу на сервісну службу, ми отримаємо новий суспільний лад, що здатен стати гідною відповіддю на цивілізаційні виклики та саморегульовану систему державної служби, що здатна до саморозвитку. А це призведе до появи ціннісно-етичної горизонтальної асоціативної екосистеми людських відносин на базі цінностей революції гідності – мислення, емпатія(гідність, жертовність, любов), воля.

За експертними підрахунками транспортна інфраструктура ; прозора фінансова система ; максимальна автоматизація як горизонтальної взаємодії громад так і відносин громада-державна служба ; будівництво мережі 5G зв’язку та оптоволоконної кабельної мережі “в кожен дім” ; перехід до 6-го технологічного укладу ; вихід в лідери на світовому ринку органічного сільського господарства ; розвиток кінематографу та інших видів мистецтва, що надихає ; військова реформа та інші державні проекти вимагають залучення до 500 млрд. дол. США протягом 1000 днів перезаснування держави. І їх в бюджеті зараз немає.

Найкращим рішенням виходу з цього становища є відмова від співпраці з МВФ і задіяння величезних власних прихованих резервів. Наш потенціал – це невикористані природні, некапіталізовані матеріальні та нерозвинені людські ресурси , що за різними підрахунками оцінюється від двох до чотирьох трильйонів доларів США. Здолати сьогоднішню критичну ситуацію можна шляхом кардинальних змін в таких головних напрямках:

1. Введення у фінансовий обіг “сплячих” активів державної власності, перетворивши Фонд державної власності України зі збиткової структури з розпродажу народного багатства та інструменту “прихватизації” у надпотужний прибутковий суверенний фонд національного багатства. Включення, як рівноправного учасника, України до світової фінансової системи дозволить розміщати державні цінні папери на ринку високоліквідних гарантованих товарно-фінансових операцій, який є базисом стабільності глобальної системи. Це дасть можливість державі заробити до 30 % річних від суми розміщених цінних паперів. А ще джерелом наповнення українського бюджету стане прибуток від створення вторинного і третинного ринку української товарно-фінансової системи через, яку Польща, Угорщина, Чехія, Словаччина, країни Прибалтики, Білорусь, Молдова, Болгарія, Туреччина, Грузія і європейська частина Росії, зможуть розміщувати свої цінні папери на умовах 8-15% річних.

Таким чином ми отримаємо всі необхідні фінансові ресурси для здійснення реальних реформ в комфортному режимі, не створюючи при цьому додаткових шкідливих фіскальних навантажень, а навпаки, надаючи можливість зменшення податкового тиску, в зв’язку зі значним розширенням бази оподаткування;

2. Впровадження за рахунок держави обов’язкового соціального страхування. Це дасть змогу подолати нестерпну бідність населення, найефективнішим способом реалізувати пенсійну та медичну реформи, значно підвищити стандарти життя, замінити соціальні виплати високими і гідними стипендіями у випадку втрати роботи.

3. Залучення величезного обсягу державного страхового капіталу в фінансування національної економіки і зняттям фіскального гніту з бізнесу та населення. Це дасть можливість отримання господарськими суб’єктами дешевого і довгострокового кредитування та вільного ведення бізнесу, що призведе до стрімкого економічного розвитку та значно збільшить надходження до державного і місцевих бюджетів.

Враховуючи все вищезазначене, пропонується реалізувати в стислі строки напрацьований протягом декількох останніх років план дій по забезпеченню різкого стрибка в розвитку національної економіки та значного підвищення соціальних стандартів. Він наступний:

1. Збільшити ВВП країни на 300% шляхом капіталізації частки державних активів (на суму 2,5 трлн. дол.) та залученням їх до фінансового обігу на ринки високоліквідних гарантованих фінансових операцій. Для виконання цього завдання першочергово необхідно:

а) Реорганізувати Фонд державного майна України в Фонд національного багатства:

з підвищенням ефективності здійснення функцій володіння, використання та управління державною власністю;

з консолідацією державного майна шляхом включення до складу Фонду в якості структурних підрозділів Державного агентства земельних ресурсів України, Державного агентства лісових ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України, Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном, Державної служби геології та надр України, національних державних акціонерних компаній, концернів, підприємств, інших балансоутримувачів та розпорядників державного майна;

з прийняттям на облік на зведений баланс Фонду всього державного майна, що знаходиться в сфері управління усіх його підрозділів.

б) Провести Фондом національного багатства України загальну інвентаризацію та актуальну грошову переоцінку всього державного майна, що перебуває на його зведеному балансі.

в) відкрити кожному громадянину України персональний рахунок для зарахування долі ренти від прибутку фонду.

2. Здійснити обов’язкове пенсійне, медичне та “катастрофічне” страхування всього населення країни, впровадити новий вид страхування втрати кваліфікації (освітня страховка) за ренту, що накопичуватиметься на індивідуальних рахунках громадян, відокремивши соціальні страхові фонди від державного бюджету, зі значним підвищенням розміру пенсій та страхових виплат за рахунок:

а) Заснування Фондом національного багатства України Державного страхового фонду на базі:

Пенсійного фонду України.

Фонду загальнообов’язкового державного соцiального страхування на випадок безробіття.

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Фонду соцiального страхування від нещасних випадкiв на виробництві та професiйних захворювань.

б) Розміщення Фондом державного майна України випущених ним державних цінних паперів на ринках високоліквідних фінансових операцій для формування інвестиційного капіталу і золото-валютних резервів Національного банку України та , з виплатою коштів в національній валюті на рахунок Державного страхового фонду в Ощадбанку в якості страхових внесків за кожного громадянина України.

3. Забезпечити дешевими та довгостроковими кредитними ресурсами всі поточні та перспективні потреби національної економіки, в тому числі аеро-космічного, авіа та автомобілебудування, ВПК, машинобудування, ІТ сектору, агро-промисловості, енергетики, інфраструктури, ЖКГ.

4. Запровадити найпростішу та найвигіднішу в Європі систему оподаткування. Скасувавши податкову звітність, застосувати автоматизацію та децентралізацію наповнення різнорівневих бюджетів зі скасуванням податків на доходи, прибуток та на додану вартість. Натомість впровадити єдиний податок з платежів юридичних осіб на рівні 1-5 %, який не потребує адміністрування, та сплачується автоматично. Розмір має залежати від сектору економіки і довжини виробничого ланцюжка. Одночасно проводяться банківські платежі прямими переказами трьох часток: а) на рахунки Державного казначейства для поповнення державного бюджету; б) регіональних відділень держказначейства для поповнення місцевих бюджетів; в) Державного страхового фонду для поповнення страхових фондів .

Податкова звітність для платників податків повинна бути скасована.

5. Провести адміністративну, військову, правоохоронну, освітню та судову реформи зі значним підвищенням службової відповідальності та збільшенням грошового забезпечення завдяки отриманню в декілька разів більших надходжень до центрального та місцевих бюджетів за рахунок розширення бази оподаткування;

6. Значно зміцнити та розвинути державний банківський та страховий сектори шляхом впровадження обов’язкового страхування всіх фінансових ризиків;

7. Забезпечити стрімкі та стабільні темпи розвитку всіх базових галузей національної економіки через систему держзамовлень державних лізингових компаній.

Здійснення плану відповідних заходів, забезпечить можливість протягом кількох місяців подолати нестерпну бідність населення, жахливу корупцію та створить умови для бурхливого розвитку національної економіки

Отже, чи спроможна команда Яценюка-Турчинова скористатися концентрацією влади у своїх руках і витягнути країну з прірви? Чи може вона зреалізувати цей безальтернативний розвиток держави ? Аналіз її професійних і морально-етичних якостей показує, що – НІ.

Політичні сили за часів незалежності повністю збанкрутіли. Перебуваючи почергово у владі, жодна з них не провела реальних дій до прогресивного економічного розвитку та реального, сталого підвищення добробуту народу, оскільки за всіх часів ними управляли і управляють кримінально-олігархічні клани. Гублячи при владі рейтинги, деякі назви політичних проектів зникають, а на їх місці виникають інші — з новими фальшивими лозунгами та закликами. Взагалі для нашого політикуму характерна тотальна міграція від одного політичного проекту до іншого (як правило, провладного), а ті незначні вкраплення свіжих особистостей, що відбуваються в останній час, ніякої ролі не відіграють, оскільки знаходяться під пильним оком вождів. Таким чином відбулася повна консервація політикуму, який виглядає як стара затерта колода карт, що постійно перемішується. Тому перед громадянським суспільством постає завдання, застосувавши прямі норми демократії, викинути цю колоду на смітник історії і таким чином зруйнувати 25 літній план неоконсерваторів по банкрутуванню України і її розділу, план позбавлення українців здобутої державності.

Законсервована Верховна Рада, не маючи в собі впливового реформаторського крила, перетворилася на аморфний орган, який нездатний продукувати та втілювати в життя прогресивні ідеї. Витративши значні кошти під час перевиборчих перегонів, одна частина народних обранців переймається розробкою різноманітних схем “заробітку” на економічних схемах Януковича, інша — товпиться біля бюджетного пирога та потроху його відщипує.

Тому , в цій трагічній для країни ситуації, єдиним виходом є створення технократичного уряду професіоналів – реформаторів. Він мусить бути створений по безквотному, безпартійному, безолігархічному принципу та висунутий громадянським суспільством. Вимога до нього одна: воля до рішучого прориву України в цивілізацію майбутнього і переходу до ціннісно-етичної горизонтальної асоціативної екосистеми організації суспільства і на цьому тлі досягнення мети революції гідності – повне перезавантаження держави. На перехідний етап, для швидкого здійснення революційних реформаторських змін, Верховна Рада Конституційною угодою має надати відповідні повноваження технократичному уряду і ліквідувати норму розпуску парламенту при розвалі коаліції. Наступні вибори мають відбутися у 2018-2019 році після затвердження нової Конституції на загально Українському референдумі на основі електронного голосування через ідентифікацію громадян шляхом електронного цифрового підпису. Вибори мають пройти на принципах і за процедурами нового суспільного договору. Щодо, Петра Олексійовича. Якщо він відчуває свою відповідальність за країну та майбутнє її поколінь, то мусить пристати та очолити такий варіант розвитку, або залишитися в політичному небутті. Так, це революційний варіант змін за 1000 днів. Але іншого вибору немає. УКРАЇНА В ПРІРВІ !!!

 

 

Сергій Іванов,

координатор Михайлівського клубу, для "Хвилі"

Коментарі
Топ - новина
ДО «ФОРМУЛИ МИРУ»

02.10.2019

Замість криків про зраду і звинувачень треба зайнятись випрацюванням документів (законів) і практичних заходів з реалізації того, що допоможе зціленню України

Публікації
Правда, яку не кажуть людям

02.11.2019 

Україна, як Система, має продукувати "умови для максимальної самореалізації та задоволення матеріальних та духовних потреб кожного та умови для гідного життя всіх своїх громадян".